Regulamin konkursu #idęnasport

REGULAMIN KONKURSU
#idęnasport
§ 1.Postanowienia ogólne

 

  1. Organizatorem konkursu jest blog slawomirpartyka.com.pl
  2. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992r. (Dz. U. 04.4.27 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w w/w Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy.

§ 2.
Uczestnicy konkursu

  1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, posiadająca swój profil, pod prawdziwym imieniem i nazwiskiem, która obserwuje profil @slawomirpartyka.com.pl

§ 3.
Zasady konkursu

  1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
  •  zapoznanie z regulaminem konkursu,
  •  obserwowanie profilu @slawomirpartyka.com.pl w serwisie społecznościowym instagram
  • wymagane jest wcisnąć serduszko ❤ pod postem konkursowym
  • Należy zaprosić do zabawy 3 osoby 🙋🙋 w komentarzu
  • „Napisz na jaki sport chodzisz” i za co lubisz tą dyscyplinę.
  • dodaj ten post do relacji u siebie z oznaczeniem #idęnasport oraz @slawomirpartyka.com.pl

§ 4.
Nagrody

Nagrody w postacie rzeczowej (zestawy sportowych gadżetów) zostaną wysłane do 3  uczestników, które będą wylosowane.

1 – miejsce Zegarek smart watch z GPS, butelka z filtrem, getry piłkarskie  w rozmiarze 36-46.

2- miejsce  butelka z filtrem, getry piłkarskie

3-mijesce getry piłkarskie

Konkurs trwa od 11.10.2020 rok do 11.11.2020 do godziny 23:59

§ 5.
Rozstrzygnięcie konkursu
1. Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się najpóźniej dnia 29.11.2020 r. o godzinie 12.00.
2. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o wynikach Konkursu w wiadomości prywatnej  w serwisie społecznościowym instagram. Zwycięzca zobowiązany jest skontaktować się z profilem  @slawomirpartyka.com.pl poprzez wiadomość prywatną, aby otrzymać nagrodę.
3. Aby móc odebrać nagrodę, Zwycięzca zobowiązany jest skontaktować się z profilem @slawomirpartyka.com.pl poprzez wiadomość prywatną najpóźniej do dnia 15.11.2020 r. do godziny 16:00.

§ 6.
Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane tylko na potrzeby konkursu.

§ 7.
Postanowienia końcowe

Treść Regulaminu jest dostępna w siedzibie Organizatora oraz na stronie:
www.slawomirpartyka.com.pl
2. Tytuły poszczególnych rozdziałów Regulaminu mają charakter informacyjny.
3. Złożenie pracy konkursowej tj. zamieszczenie komentarza ze zdjęciem i opisem jest jednoznaczne
z akceptacją Regulaminu.

Powodzenia 😀