Regulamin I LeonardoCup 2016

Regulamin I LeonardoCup 2016

Regulamin Turnieju Leonardo 2016 

 1. Turniej   jest imprezą sportową o zasięgu
  ogólnowrocławskim, organizowaną przez:
 2. a) Szkoła Podstawowa 77  we Wrocławiu
 3. b) 1KS Ślęza Wrocław

Cele rozgrywek:

 •  Propagowanie idei zdrowej rywalizacji ;
 • Zachęcenie dzieci do regularnego uprawiania sportu;
 • Przeciwdziałanie nadwadze i otyłości wśród dzieci, młodzieży i dorosłych;
 • Propagowanie idei aktywnego spędzania czasu;

Warunki uczestnictwa w turnieju:

-Zgłoszenie  dokonać trzeba drogą e-mailem z dopiskiem Różewicz Cup 2019_nazwa szkoły. 

Zgłoszenie musi zawierać imię nazwisko mail i telefon opiekuna. (Lista dzieci  tj 8 os w późniejszym terminie)

-zgłoszenie do dnia 7 września na adres sl.partyka@gmail.com (kto nie zdąży  zapisem  lub braknie miejsc  bedzie mogł zgłosić chęć udziału w podobnym  tunieju w zimowej edycji.)

Warunki rozgrywania meczy:

 1. Mecze rozgrywane na boisku SP LEONARDO we Wrocławiu przy ul Roosevelta 15
 2. Zespoły 8 osobowe (wymagany wiek  uczniów  do 2009r.ur. 4x do 2007r.ur. x4) [jeśli zajdzie potrzeba prosze by dzieci miały legitmację szkolna do sprawdzenia wieku.]
 3. Mecze rozgrywane są w kategorii  II-III klasa
 4. (zawodnicy mogą grać w ochraniaczach, buty halowe lub buty torfowe.)
 5. Każdy mecz będzie sędziowany przez nauczycieli wychowania fizycznego.
 6. Każdy mecz trwa 10 min
 7. Terminy zawodów 14 września 2016  godzina  do ustalenia (w czasie lekcji).
 8. System rozgrywania spotkań zostanie ustalony przez organizatora po zakończeniu zapisów.

Nagrody

 1.  Są  upominki dla uczestników turnieju.
 2. W turnieju będzie wybierany najlepszy zawodnik w danej kategorii wiekowej  przez kapitanów i opiekunów.
IMG_20150916_171839

Regulamin : turniej odbywa się na boisku tartanowym

Informacje Dodatkowe;

 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wynikłe ewentualne kontuzje w trakcie zawodów.
 • W przypadku kwestii nieuregulowanych w regulaminie decyzję podejmuje organizator pytania na sl.partyka@gmail.com

@sl_partyka